LIBER CATENATUS

Úvahy o životě a přilehlém okolí

Píše  S. Komenda (komenda@tunw.upol.cz)  Část 60, prosinec 2008

 

 

P O H Ř E B

B E Z   N E B O Ž T Í K A

 

"Lidský jazyk," napsal Flaubert, "je prasklý kotel, na který bubnujeme k tanci medvědům, a přitom chceme pohnout hvězdy k slzám."

Graham Greene: Kus života.

 

Žijeme ze své dvojznačnosti tím, že věci zcela nepostihujeme, protože ani nemají být zcela postiženy, tím, že připouštíme víc než jednu věc, protože soubytí více věcí v mysli může být zdrojem krásy; ale v hovorech o vědě můžeme být dvojznační jako jindy, jen dokud se hovor nedostane k jádru; tehdy pak tomu druhému říkáme přesně o tom, co jsme udělali, a to způsobem co nejjasnějším pro příslušně školené ucho, říkáme mu přesně jen to, co jsme našli a jen to, co a jak jsme pro to dělali; když to nechápe, zajdeme za ním a snažíme se to vysvětlit; a když nám ještě pořád nerozumí, jdeme domů a začneme pracovat nanovo, ještě jednou. To je způsob, na němž je založena pevnost a solidnost vědy.

J. R. Oppenheimer: O vědě a kultuře.

 

 Stížnosti se vyřizují technikou mající dvě  etapy: (1) na koho se stěžuje a (2) nač se  stěžuje. Stížnosti nepřijatelné z hlediska  (1) jsou bezpředmětné i z hlediska (2).

Organizace spatřující smysl své existence v konání schůzí se podobá babce, která chová kozu ne pro mléko, ale pro bobky.

Některé chválíme a doporučujeme, abychom je ocenili, jiné proto, abychom se jich snáze zbavili.

Specifikem byrokracie je, že se sama k sobě nehlásí a že se snaží prorůstat tím, co obsluhovat byla určena. Tak například byrokracie instalovaná s pověřením obsluhovat vědu s vědou srůstá, takže nakonec není vůbec jasno, kde končí věda a kde začíná ouřad, a jenom někteří zvlášť odolní jedinci trvají na svém přesvědčení, že věda končí tam, kde ouřad začíná. Charakteristické pro tento proces je, že vědecké hodnosti jsou udělovány za byrokratické výkony a že nejednoho vědeckého postavení bylo dosaženo zkratkou přes místo úřední.

Čím pilnější byrokrat, tím horší následky.

Základní pravidlo byrokracie: Sežeňte mi místo - práci už si seženu sám.

Líbí-li se něco víc a nejvíc, neplyne z toho, že se to líbí moc.

To, že se pro lepší lidi vybírá lepší víno, spolehlivě dokazuje, že obecně není víno dobré.

S rostoucím počtem důvodů "pro" snadněji najde se i důvod "proti".

Starý strom se nemá přesazovat. Z toho však neplyne, že by se s ním - alespoň občas - nemělo zacházet, jako by právě přesazen byl. Třeba tím, že bude zalit.

Jsou věci, k jejichž dokonalosti patří schopnost upoutat naši pozornost. Tak třeba růže ve váze na stole. A pak jsou jiné věci, které, vynucujíce si naši pozornost, dokonalými býti nemohou. Například nové boty. Místo člověka bližního je pak někde mezi růží a botami.

Výzva: Chraňte naše lesy - potřebujeme papír!

Některé vlastnosti zdůrazňujeme tam, kde jsou už vlastně zředěny a tím i méně jisté. Kdyby ležely Budějovice uprostřed Čech, nemusely by ve svém názvu zdůrazňovat, že jsou české.

Nedá-li se zabránit nejhoršímu, vždycky zbývá možnost učinit ještě horší.

Hádka: Chvíle, kdy moudrost si vybírá náhradní volno.

Čistotu udržujeme koštětem, nadšení odměnami.

I pro poctivého je snadnější zůstat poctivým, není-li co ukrást.

Je snadné být optimistou - pro toho, kdo si umí důkladně zakrývat oči.

Rozdělání ohně je vždycky spojeno s rizikem požáru. Hrozí-li nebezpečí zmrznutí nebo alespoň nachlazení, je ovšem přijetí tohoto rizika oprávněné.

Člověk nejedno svádí na nebožtíky. Asi proto, že tuší, jak mnohé bude po jeho smrti sváděno na něho.

Sentimentalita nevylučuje krutost.

I to, co prošlo vždycky, jednou projde naposled.

Někdy nezbývá než omezit se na nezbytné.

Věci naprosto zbytečné jsou vlastně zcela nezbytné. Jenom tehdy totiž, máme-li je, můžeme se zcela spolehlivě ujistit o jejich naprosté zbytečnosti.

Pracoval s chutí - s tou prací praštit.

Přijít pozdě znamená někdy přijít právě včas.

I co je nabíledni, může se jevit černě.

Léto je příležitost prolít pot, aniž by bylo třeba vynaložit námahu.

Kdo otrhá květy, nedočká se plodů.

Žijeme v blátě (za deště) či v prachu (za sucha). Prostě v hlíně. Cihla je někdejší hlína, která mezitím prošla ohněm. A kámen není než hlína budoucnosti.

Lidstvo se dělí na dvě části: na ty po výkonu trestu a ty před ním.

Pán i sluha mohou být občany, je-li si pán vědom a sluha srozuměn s tím, že i pán slouží - totiž společné věci, která je k službám také sluhovi.

Kdo strká nos do cizích věcí - s úmyslem dát si do nosu - neměl by se rozhořčovat, když přes něj dostane.

Nejen archiváři umějí lhát - taky archivy.

Účinnost práce celníka není jenom v tom, co pašovaného zabavil, ale zejména v tom, kolika potenciálním pašerákům nedovoluje vědomí, že celník existuje, o pašování se pokoušet.

Naši prarodiče - Adam a Eva - byli vyhnáni z ráje kvůli jablku. V Čechách jsme se poučili: o pořádné ovoce a zeleninu v obchodě nezavadíš.

Poradce je člověk, který ti poradí, jak si máš s problémem poradit.

Dobrá zpráva je dar mající mimo jiné i tu výhodu, že ho lze předat bez obalu.

Trapasy: otevřít prázdnou pokladnu - a cpát se oknem tam, kde ti nechali otevřené dveře.

Osamělý zub není ke kráse ani k užitku.

I na úplně bílém, panensky nevinném sněhu dá se přijít ke dvojité fraktuře bérce.

Úspěšná bilance večera: šest dvojitých rumů a jediná nekomplikovaná zlomenina čelisti.

Hvězdy jsou na nebi, andělé v nebi. Proto spíš zahlédneš hvězdu než anděla.

Ubožák politování nehodný: hlupák s plnými mocemi.

Jediný, kdo udělá, co ti na očích uvidí, je - oční optik.

Tři nejčastější důvody, způsobující, že člověk prohlédne: malér, pár facek a nové brýle.

Čím je psovi bouda, tím je člověku láhev.

Kdo nesnáší saze, ať neleze za uzeným do komína!

Prší-li drobně, taky naprší, prší-li hustě.

Stinnou stránkou slunečního svitu je úžeh.

Kouzelníka těžko okouzliti.

Kdo spí, jako by jedl.

Kdo vybírá, přebírá odpovědnost.

Jaký potok, taková řeka.

Plevel nemá nárok na poli rozhodovat ani v případě, že tvoří většinu.

Lépe, aby nepadlo na nohu než aby padlo na hlavu.

Její špatné vlastnosti měly velice dobrou pověst.

V mezikomáří komunikaci má výzva - Jdi se bodnout - význam pozvání k obědu.

Komár: Lidé hrozně přehánějí: Co by asi dělali, kdybychom byli větší - třeba jen jako holubi?

Ovád: Oč klidněji by se na světě žilo, kdyby nebyl dobytek tak nervózní ...

Moucha: Dva největší omyly v dějinách jsou koňský ohon a vynález DDT.

Kdyby měla tu možnost, blecha by určitě hlasovala pro to, aby každý pěkně pravidelně zalézal pod svou peřinu.

Na zdravém psu - zdravé blechy.

Pes příliš často koupaný blechám nevoní.

Vejce je minulost kohouta a budoucnost slepice.

Problém myšky není v tom - neskočit na špek. Jde o to, neskočit na špek, který je nalíčen v pasti.

Každý se něčeho bojí: taková blecha například, aby se bála padnout na člověka s hroší kůží.

Čím častěji žneš, tím rychleji tráva roste.

Nesnášenlivost je nesnesitelná.

Když ti nasazují psí hlavu, pamatuj na chudáka psa, který o ni přišel.

V nouzi (málokdy) poznáš přítele.

Smutný pohřeb bez nebožtíka.

I kdyby všichni lidé světa měli nadváhu, Země by nadváhou netrpěla.

Vlk vlku vlkem.

Všechno na světě se dá prodat, koupit, vyhandlovat. Jenom to se ti nepodaří, zlých deset minut za dobrou půlhodinku vyměnit.

Kůl v plotě může být sebevíc osamělý, ale jen díky takovým, jako je on, mohou laťky družně existovat.

Kdyby ve studních pěnilo pivo, v hospodách by čepovali vodu.

Malý obsah velkým pytlem učiněn větším nebude.

Že se dávíš rybí kostí, rybě nevyčítej!

Pít se dá pro uspání žízně stejně jako pro její probuzení.

Měli ho za vola - což byla cena přemrštěná.

Nábytek v jistém množství činí život pohodlným. Nábytek v nadměrném množství život komplikuje.

Cizí kůži prodáváme levněji než vlastní.

Život je záležitost poměrně truchlivá. Ti, kteří přesto dokáží být veselí, dělí se na cyniky, slepé a krátkozraké. Zatímco slepí vidět nedokážou, ti poslední prostě vidět nechtějí.

Hladový pes se rozpomíná na vlčí minulost.

Nemístné ohledy nemívá, kdo se ohlíží po místě.

Z ostříleného těžko si vystřelit.

Mravenci je rybník oceánem.

Hodný není vždycky vhodný.

Mezi výstředními nenápadný je výstřední?

Že dnes nemáš hlad, není důvodem, abys odmítl pozvání na zítřejší oběd.

Při potopě přezůvky nepomohou.

Přestože mráz přechází po zádech docela běžně, ještě si nikdo nevšiml, odkud přechází kam.

Dojde-li k nejhoršímu, nejlépe je odejít.

Brouka do hlavy nasazovat je všiváctví.

Žízeň existuje v procesu samovznícení: čím víc ji hasíš, tím větší šance, že znovu vzplane.

Těžko si představit, že by vodník hasil žízeň vodou.

Než koupíš vrata, oprav díry v plotě!

Když sílí hlad, strach slábne.

Jeho pozornosti neušlo, že neušel pozornosti.

Nejnebezpečnějším žhářem je bývalý hasič.

Umělý chrup je po šedesátce přirozený. Umělý úsměv není přirozený nikdy.

Tak dlouho hasil, co ho nepálilo, až pohořel.

Láhev, nad kterou srdce poskočí, si játra odskáčou.

Na prázdnou sklenku je pohled stejně smutný jako na jabloň bez jablek.

Alkoholu člověk snadno propadá, k abstinenci se pro- pracovává usilovným zápasem.

Nelituj kaktus, že v poušti šetří každou kapičkou rosy. Kdyby vytryskly prameny, během krátké doby zaujaly by místo šetrného kaktusu docela jiné, rozmařilé a dravé rostliny.

Spor fyziologie s morfologií: Mít chuť na kančí kýtu a zuby na krupičnou kaši.

Bezzubému i kaše zdá se tuhá.

Z prasete na zdi namalovaného vůni čerstvých jitrnic nepřivoláš.

Není to příliš malicherný program - prožít život v úsilí neztloustnout?

O lidech a jiné fauně: Těžko být na koni s náladou pod psa.

Z kapitol politické ekonomie: Přínos donášení.

Nedopadli dobře - dopadli je.

I tam, kde není dovoleno zakazovat, může být zakázáno dovolovat si.

Radostněji hledí vstříc budoucnosti, kdo má za sebou radostnou minulost.

Sestava prostných pro nejširší použití: předpažit - vzpažit - upažit - nastavit ...

Nepřesvědčíš zrcadlo, že nestvořilo tvář.

Z každého zakopnutí se neupadne, z každého poskočení se nevzlétne.

Zimník nehřeje, zimník izoluje.

Aby jeden uhořel, musí někdo podpálit.

Kdo míří všude, netrefí nikam.

Že plaval příliš volným stylem, uvázl občas na mělčině.

Když ti dali slovo, neznamená to, že tě hodlají brát doslova.

V peklo nevěřil - přesto do něj prodával síru.

Plané tlachy znějí ještě planěji, má-li posluchač prázdné břicho.

Smetí plave vždycky po proudu, nikdy proti.

To, že tě rozhořčuje chování podvodníka, vedle něhož žiješ, ti nedává právo chovat se jako on.

Nemáš-li, co bys dal, dej jméno.

Kominík saze nepočítá.

Sazi na cizím nose snadněji spatřiti než na vlastním.

Bílá paní nejvíce vynikne na černém pozadí.

Důsledně respektoval zásady řádné životosprávy - pil pravidelně.

Není mletí bez otrub.

Mnohem snadnější bývá chytit za slovo než za myšlenku - ze stejného důvodu, proč se snadněji chytí rýma než černá zimnice: to druhé málokdy poskytne příležitost.

Se životem se pereme podle zásady: Chyť, jak umíš - pusť, jak musíš!

Čím míň potřebuješ, tím víc máš na  vybranou.

Chceš-li mít mouku, musíš zničit zrno.

Z mouky, která zabílila mlynáře, se chleba nenapeče.

Sebevražda je druhem sebeobrany.

Uchazeč, kterému ujde, o čí přízeň jde, cíle nedojde.

Žádost o hodnost může pokazit špatný slovosled.

Smrt dokáže být romantická jen tehdy, je-li umírání krátké.

Při vstupu do rána nového dne mysli na bilanci jeho večera.

Je zbytečné protestovat proti omezení, danému hranicí postavenou v místech, kam nikdy nedojdeš ...

Kdo pohořel, obvykle se i spálil.

Dokázal si odříci téměř všechno. Měli mu však za zlé, že si to odříkává příliš hlasitě.

Člověk může být (a) na mizinu přiveden anebo (b) na mizině zůstaven.

Objektivní nález: subjektivní potíže.

Bez zubů i nadávání bývá míň kousavé.

Když člověk hodně pije, je to důvod k (jeho) pláči. Odvod nadbytečných tekutin dá se ovšem řešit i jinak.

Něco pro zdraví: Kdo často pláče, měl by víc pít.

Cílem může být - dostat se na start.

Probudíš-li se, není jedno, zdali ze spánku anebo z bezvědomí.

V letech, kdy je méně jablek, bývají jablka větší.

Kabát nehřeje - ani ten nejteplejší. Kabát jen více či méně dokonale brání tvé neuvážené snaze svým tělem vyhřívat vesmír.

Chlubit se, že jsi sáhl po třešních na cizí větvi, je stejně hodno odsouzení jako to, že jsi sáhl po třešních na cizí větvi.

Kdo v hlubokém údolí vylezl na strom, je slunci blíž než ten, kdo na vrcholu kopce ulehl do trávy.

Vzhledem k rybě ve vodě je kapr na suchu vlastně reformátor stávajících poměrů. Dokonce i se všemi důsledky.

Malovat straky na vrbě je úplně nevinná zábava. Alespoň do té doby, než začne malující věřit, že obraz straky na vrbě znamená něco víc než obraz straky na vrbě.

Člověk na svém místě je výjimkou - nejen mezi lidmi, také mezi místy.

Moudrý racek nekritizuje létání ryb. Těžkopádný let ryby může eleganci letu racka jenom zvýraznit.

Zubu času podlehnou i zuby moudrosti.

Ráno probouzející se s váháním a prodírající oparem mlh má větší šanci dospět v přívětivý den než ráno ve větru křepce vstávající.

Někdy je snadnější najít cestu než najít slovo, jímž by ses na cestu zeptal.

Prázdnota: Volné místo ...? To je omyl. Vyplnila jsem prostor beze zbytku.

Kyselé hrozny mohou být vysoko. Vysoké hrozny jsou kyselé vždycky.

V obžerství smyslů hladem hubne duše.

Setkání s bezhlavým rytířem je hrůzné. Setkání s bezhlavým rytířem shánějícím aspirin na zahnání migrény je ovšem směšné.

Mít hřívu neznamená být lev.

Kdybych se nechoval jako blázen, dávno bych se z toho zbláznil.

Česaje třešně bez námitek připustíš, že květy byly záležitost včel.

Že jsi prohrál? Nebreč! Vždycky můžeš tvrdit, že jsi chtěl těm druhým způsobit radost a nechal je vyhrát ...

Styděl se, že tak dlouho nepochopil ... že by se měl stydět.

I z dobrých cihel můžeš vyzdít špatný dům. Ze špatných cihel musíš.

Z úvah mírného alkoholika: Ač se to může zdát podivné, ti, kteří jeví přirozenou náklonnost k vnitřní vlhkosti, bývají nejčastěji na suchu.

O předložku míň: Vyšla mu kniha. "Co stojí?" ptali se známí, taktně obcházejíce otázku: "Za co stojí ...?"

Déšť v lednu: Sníh, který zapomněl na dobré vychování.

Spal, jako by ho do vody hodil. Dokonce polykal andělíčky.

I devadesátiletý má naději, že na něho někdo zavolá - Chlapče ...!

Zápalka: Přestože je po škrtnutí bezcenná - právě naplnila smysl své existence - neodhazuj ji. Přestože je už bez možnosti užitku, ještě chvíli jí nechybí možnost způsobit neštěstí.

Neprávem předhazuje se volovi, že není býk. Ruší ho to v práci. A možnost soustředit se na práci byla hlavním důvodem, proč z býka udělali vola.

Z reklamního letáku středověkého železářství: (1) boty španělské, zánovní, co nejhůř padnoucí na míru, (2) pás cudnosti, celokovový, v záruční lhůtě servis až do domu, ...

Že sis dal pro groš vrtat koleno ti vytknou takoví, kterým za jejich kolena nikdo groš nenabídl.

Nároky začasté překračují možnosti. Jediná smrt - a kolik by měla napravit křivd ...

Čáru ponoru možno změřit pouze při dokonale klidné hladině.

Jak uvažujeme: Vypadal mizerně. Asi jako automobil před těžkou havárkou.

Lenost je zvlášť nesnesitelná v případě času. Protože - ten když se vleče - co si máme počít ponecháni sami sobě?

K uctívání ostatků docházelo by častěji, kdyby zůstávalo víc než jen pozůstalí.

Déšť může přinést jen nebe zamračené. A suchopár je poslušným synem jasné oblohy bez mráčku.

Najít odvahu začasté předpokládá ztratit rozvahu.

Za jistých okolností i úsilí velmi rozhodné může vést k nerozhodnému výsledku.

Zakázané ovoce nejvíce chutná. Přesto nelze dost dobře doporučit zakazování jako univerzální metodu zvyšování chuti.

Otázka rodí odpověď - a ta ji zabíjí.

Věci přitažlivé mívají i něco, čím odpuzují a věci odpudivé něco, čím přitahují. Náš postoj k věci bývá stabilní labilita přitažlivosti a odpuzování.

Lichotka: Jste tak mladý, pane doktore ... Ostatně, vždyť je vám jenom o pouhé dva roky víc než mému stařičkému tatínkovi ...

Jaká odvaha, vzít svůj osud do rukou, které nedokáží řídit ani osud kostky vržené na stůl ...

Zbytečně se ptá ovád, proč ho švihá ocas, když on přece saje z podbříšku ...

Když je loď na kotvě, nevadí, má-li plachty děravé.

Sebevětším úsilím neuděláš z úterka neděli.

Jsi-li moucha, nediv se, že se po tobě kdekdo ožene.

Nepotřebuje brečet, kdo si své vykřičí.

Je nesnadné odhadnout, je-li štědrý či lakomý - ten, kdo nemá, z čeho by dal.

Život je jako fajfka: poslední tahy chutnají hořce.

I v krátkém životě dá se trpět dlouhou chvílí.

Jsou situace, kdy má otevřená láhev žitné větší hodnotu než dvě zavřené láhve francouzského koňaku.

Slib nazakládá důvod k vyplacení zálohy.

Existuje právo odpustit - ne však právo "být odpuštěno."

Vina nezaniká - pouze se překrývá.

Vlastní gól si mužstvo zároveň dá i dostane.

Celý život se snažil sebrat odvahu - těm kolem sebe.

Když svým bližním naději vezmeš, neznamená to, že ji sám budeš mít.

Jediné, čeho se odvážil, bylo brát odvahu jiným.

Chceš-li, aby ti nevzali slovo, stačí, budeš-li bez přestání slibovat.

Výčitky pro nesplněný slib můžeš utlumit tím, že slíbíš víc.

Vyrovnání slibů dá se provést také tak, že se nesplněné prohlásí za nesplnitelné.

Naříká-li soudce, jak nesnesitelné pro něho bylo zavírat nevinné lidi, nemělo by v tom nářku zaniknout, že ti nevinně zavření byli na tom hůř.

Shnilý trám nezpevníš ani tím nejdokonalejším nátěrem.

Je to spíš strašlivé než ideální, ale je tak: mír naší doby negarantují ideály, ale strach.

Když si objasnil, jak to bylo, svět mu ztemněl.

Lhostejné společnosti je demokracie platná asi tak jako je Šípková Růženka platná rozvoji feudalismu.

Justiční omyl je omylem soudce, nikoli kata.

Člověk přicházející k sobě nemívá chuť na cizí návštěvu.

S tím máš shodný názor, s kým jsi na společné výplatní listině.

Rychlost pochodujícího útvaru určují ti nejpomalejší.

Jdou-li v čele čtyřstupu čtyři pomalí, půjdou pomalu všichni. Chceš-li, aby alespoň někteří šli rychleji, musíš útvar rozpustit.

Nemůžeš vykořenit, aniž bys vykácel.

Prázdné kapsy snadno naruby obraceti.

Facka v pravou chvíli aplikovaná zbystřuje chápavost.

Duchaplnost hry, při níž i nápověda usne, zdá se být problematickou.

Jsou divadelní představení, která by měla větší naději uspět, kdyby se během hry v hledišti svítilo a na jevišti zhaslo.

Při některých hrách člověka napadá, zdali opona chrání diváky před herci anebo herce před diváky.

Hloubku rybníka určuje výška hráze.

Kapr vyroste, jak mu rybník dovolí.

Každá horká kaše jednou vystydne.

Není zásluha dostat se z toho, do čeho ses dostal vlastní vinou - ať by to bylo jakkoli obtížné.

Doplatil jsem na chytráka - proto platím za blbce.

Dědek nakoupil za babku, protože babka měla nakoupíno.

Soudobý překlad přísloví - Bez práce nejsou koláče: Aby se na někoho dostaly koláče, musí někdo pracovat.

Těžkopádnost nevylučuje lehkomyslnost.

Causa mortis naší doby: Zcela opuštěný skončil ušlapáním v davu.

Dobrovolně lze na sebe vzít povinnost. Ovšem, co povinně bylo uloženo, nikdy dobrovolné být nemůže.

Tancovat podle vlastní píšťalky bývá leckdy nedostupný přepych.

Dopustil-li se falešný hráč omylu, není v tom záruka, že zahrál poctivě.

Květy růží obdivujeme, květy jahodníku počítáme.

Osvědčeným nástrojem na ochlazování horkých hlav je šibenice.

Někdy máš víc, jindy máš míň. Vždycky máš málo, nikdy nemáš dost.

Rosa je voda na způsob básně.

I ošklivý člověk může mít krásné jméno - za předpokladu, že lze rozhodnout, co je ošklivost člověka a krása jména.

Když se pereš, mlč. Jednak proto, že by sis mohl překousnout jazyk, a taky proto, že když vyhraješ, budou slova zbytečná a když prohraješ, budeš potřebovat každé slovo ušetřit pro vysvětlování, že tvá prohra byla jen zdánlivá.

Nechceš-li tancovat, jak jiní pískají, a sám do tance si pískat netroufáš, je tu pořád ještě možnost - tanec si odřeknout.

Když už ses nechal zabít, necháš se i pomluvit.

Nač nedoskočíš, dá se došplhat.

Přehnaný strach z popálení může zavinit omrznutí.

Nedávej hlavu na to, co bylo uděláno na oko.

Kde nenajdeš koně, zbytečně hledáš podkováře.

Nechval kamna, dokud jsi komín nevyzkoušel.

Opatrný i podkovu pro štěstí raději pověsí nízko - pro případ, že by mu spadla na hlavu.

Děravá střecha nevadí, dokud ji nemáš nad hlavou.

Zbytečně spravuješ strop, jestliže teče střechou.

Rozumný člověk, nežli zeď přeleze, podívá se , co za tou zdí je.

Sváteční oblek bývá míň obnošený než oblek všední taky proto, že všedních dnů je víc než dnů svátečních.

Opilec hospodu opustivší je bojovník v gravitačním poli.

Oheň dává železu šanci stát se čímkoli - aniž by přestalo být železem.

Narození a smrt jsou dramata, které reprízovat se ještě nikomu nepodařilo.

Dokud stoupáš po schodech, můžeš si být jist, že už před tebou do téhle výšky jiní vystoupili.

Špatný charakter vyžaduje dobrý žaludek.

Hypochondr: Byv zcela zdráv, cítil bych se nesvůj.

Špatný úřad je tím lepší, čím vlažněji trvá na svém.

Srazit na kolena můžeš jen toho,  kdo stojí. Abys na kolena dostal  ležícího, musel bys ho zvednout.

Když se kolem tebe mlčí, znamená to, že přicházíš do řečí.

Na chování vítěze se klade mnohem méně nároků než na chování poraženého.

Kdo utekl, vyhrál - jestliže se podařilo tam, kam utekl, utajit, že utekl.

Paradox chování: Dokážeš-li se mezi nápadnými chovat nenápadně, stane se tvá nenápadnost nápadnou. Jako nápadný mezi sobě podobnými se ovšem nenápadně ztratíš.

Nejeden už se spálil, když nedokázal vzplanout nadšením.

I pro věc zapálený může v procesu vychládání nastydnout.

Nemáš-li nic, můžeš si být téměř jist, že se nad tvou rakví nepoperou - a poperou-li se, pak ne pro dědictví.

Aby člověka celý život vozili, musí v tom umět chodit.

Každé strniště bylo kdysi osením.

Dědictví po nebožtíkovi činí smrt snesitelnější.

Topíš-li se v dluzích, první tě nad hladinou podrží tvůj věřitel.

Dobrou vůli prokazuje zaměstnavatel nejpřesvědčivěji dobrým platem.

Mlčícímu těžko do řeči skákat.

Sebe samu zmije neuštkne.

Dnes se nehodí házet soupeři rukavici - než by ji stačil zvednout, jiný ji mezitím ukradne.

Všude vejce skořápkou navrch.

Koktavý nápověda i Hamleta naučí koktat.

Od slepého okoukaný, od němého ukřičený, od bezrukého ohmataný, od hluchého odposlouchaný - to je člověk ukřivděný.

I ve slepé uličce může být ledacos k vidění.

Překročí-li procento zlodějů v populaci určitou mez, musí se nutně začít zloději okrádat navzájem.

Padnou-li si dva darebáci do náručí, záhy zjistí, že jsou na svém.

Toho, kdo přišel na mizinu, nesluší se vyptávat, zdali si přišel na své.

Kde není zvykem důvěřovat, bývá zvykem žádat dvacet, potřebuješ-li deset, a spokojit se pěti.

Cizí písně zpívají, kdo (1) cizí chleba jedí anebo (2) vlastní písně nemají.

Těžko bít psa za to, že odnesl hůl.

Dávná bajka vypráví příběh, ve kterém (mazaná) liška přiměje (ješitnou) vránu, aby zazpívala (a upustila sýr). Kupodivu však není známa bajka, která by vyprávěla příběh o tom, jak se zavírá zobák připravený zazpívat (nežádoucí píseň, případně i prózu), tím, že se do něj nacpe, co stojí za to držet.

Předstírání je obrovská plachta, kterou se přikryje to, co je. Zbytek té plachty stačí na pouťový krámek, ve kterém místo toho, co je, se nabídne, co by být mělo a co být smí ...

Ne všem stejně: zatímco očím a uším se předkládá, co by být mělo, musí se zuby prokousávat tím, co je.

Neradostno zuby na zubaře ceniti.

Šediny jsou znakem stáří - ne však znakem poctivého stáří.

S věkem přichází člověk o mnohé: o vlasy, zuby, iluze ... Pokud nepřišel taky o peníze, může si pořídit náhradu - paruku, zubní protézu ... Jenom iluze, ty se koupit nedají - iluze se dají jenom nalhat.

Abys chytil své štěstí, musíš sebou hodit.

Množství prolitých slz vypovídá o velikosti trápení jenom přibližně.

Pravidlo - Dvakrát měř, jednou řež - znamená, že by ses měl v rámci dvojího měření taky přesvědčit o tom, máš-li čím řezat.

I ta nejnádhernější katedrála kostelníkovi časem zevšední.

Je snazší obdivovat velmi než obdivovat pořád.

Ani to nejdůkladnější namazání vozu nerozhodne o tom, kam se pojede.

Kde je obvyklé uvařit vejce, není obvyklé usmažit kuře.

Dávat chudým bohatým vzaté podporuje dobročinnost, ne však podnikavost - ledaže by se nedávalo všechno pobrané.

Těžko neumazat rub, když se čistí líc.

Není třeba, aby kominík miloval saze - stačí, aby se mu líbily čisté komíny.

Užitečnost větrného mlýna klesne na nulu v případě (a) bezvětří anebo (b) neúrody.

Kdyby komár rozhodoval o módě, všechno chlupaté platilo by za zaostalé.

Dokud pařez nevyhnije, není strom zapomenut.

Kdyby včely neshromažďovaly med, obešly by se bez žihadel.

Se sklenkou v ruce za abstinenci neagituj!

Aby člověk přežil víkend, musí zemřít husa. Aby přežil zimu, přijde o život prase.

Člověka, který se ponižuje, leckdy přitom posiluje vidina, že se jednou budou jiní ponižovat před ním.

Pro cizího nemusí být snadné rozpoznat, zdali tě bolí břicho z hladu anebo z přejedení.

V kampani proti obžerství má větší šanci hubený řečník.

Jako jsou nedobytné pokladny zející prázdnotou, jsou i lidé, za jejichž uzavřenými výrazy není nic.

Ani ta nejkrásnější motýlí křídla nejsou stejně krásná ze všech úhlů.

Kdyby uvažovaly slepice o svém potomstvu - považovaly by za ně kuřata nebo vejce?

Horší než nepřátelé jsou ti, kterým jsi naprosto lhostejný.

Těžko žádat řízek, aby se rozpomenul na svou vepřovou minulost.

Za kvalitu jitrnic neodpovídá prase, ale řezník.

Z holé vody sebedelším vařením polívku neuděláš.

Husa po kmínu netouží.

Je cynické přesvědčovat kachnu, že se bude v troubě cítit jako doma.

Chválíš-li vepřovou na kmíně, jak krásně voní, prase tím už nepotěšíš.

Prase i bez tréningu do komína vyšplhá.

Je snadné být vděčný, není-li zač.

Důvodem, proč se lidé napadají, bývá často jenom potřeba člověka dokázat si, že není tím nejslabším ze všech.

Všichni máme smysl pro správné proporce: nikomu se nelíbí moc práce za málo peněz.

Ne všechny hodiny, které člověk prožije, mají stejnou hodnotu - ačkoli všechny mají stejný počet minut.

Kde se objektivně hodnotí, stává se přimlouvání trestným činem.

Zloděj má šanci stát se tím víc známým, čím déle dokáže být neznámým.

Bouda, znamenající pro psa střechu nad hlavou, znamená pro něho obvykle také řetěz na krku.

Surové jednání nemohou vyvážit ohleduplná slova, jimiž se o něm pojednává.

Pozoruješ-li, že tě okolnosti nutí na všechno si stěžovat, měl bys pojmout podezření, zdali ses na tento svět nedostal nějakým nedopatřením.

Zbabělci prokážeš svou oddanost nejpřesvědčivěji tím, že před ním projevíš svou vlastní zbabělost.

Peníze, které ti vyplácejí, vždycky potěší. Ono potěšení má však jakousi "vyšší" kvalitu, víš-li, zač ti je vyplácejí.

Dluhy svého přítele můžeš přijmout za své. Sotva však můžeš vzít za své jeho víru a jeho pochybnosti.

Pes může být pyšný na svůj obojek - to však nic nemění na skutečnosti, že obojek na jeho krku usnadňuje, aby byl pes připjat na řetěz.

Nemůže být štěstím to, čeho se podařilo dosáhnout za cenu neštěstí někoho jiného.

Čekáš-li nevítanou návštěvu, nech psa hladovět!

Kdo neumí předem mnohé oběhnout, musí se umět bez mnohého obejít.

Existují obrazy, které lidé shromažďují v mnoha kopiích, čím víc, tím líp: bankovky.

Mizerný obraz pozlacená skoba nevylepší.

Opatrnost je matkou moudrosti - někdy ovšem matkou nevlastní.

Nejspolehlivější prevencí pití je přestat nalévat.

Alkohol je nepřítel. Jsou ovšem tací, kteří se nepřátel neleknou a na množství nehledí.

Bez kovadliny samotné kladivo hřebík nevykove.

Podkova přináší štěstí - na noze dobrého koně.

Kdo se zbavil všech soupeřů, zůstal prvním - ale zároveň taky posledním.

Soupeří-li dva, je možno jenom vyhrát nebo prohrát.

Uzavřeš-li dokonale dům, zloděj se dovnitř nedostane. Nedostane se tam však ani ten, kdo ti přinesl dar nebo dobrou zprávu.

Výčitky svědomí odsoudil k trestu smrti: topil je v alkoholu.

Jsou lidé, odvozující představu o své společenské vážnosti od toho, kolik jiných lidí si na ně dává pozor.

Na pozoru se míváme před těmi, kteří na nás dávají pozor.

Z telete může vyrůst kráva nebo býk. Z telecího řízku však už nikdy hovězí beefsteak nebude.

Kdo má na paměti, nemá v trestním rejstříku.

I osaměvší člověk se může ocitnout ve špatné společnosti.

Svou představu, že všichni jsou na něho krátcí, později dlouze odseděl.

V podstatě lze o každé oběti prohlásit, že svého vraha vyprovokovala.

Někdy i potmě se člověk ukáže ve správném světle.

Co ušetří houslista na strunách, ušetří obecenstvo na potlesku.

Podstatná část tvorů obklopujících člověka plní svou hlavní životní funkci - podle názoru člověka - teprve po smrti: funkci nakrmit ho.

Přihřívání polévky zapříčinilo už nejedno popálení prstů.

Chcete mít užitek ze svých výčitek svědomí? Vydejte je tiskem!

Je krutost, které se dopouští krutý. Je krutost, které se dopouští laskavý, ve chvíli, kdy kruté bude cokoli z toho, co může udělat.

Mrtvý v úzkém hrobě i mrtvý v prostorné hrobce - oba jsou stejně svobodní.

Podařilo se mi zjistit, že intenzita strachu, který člověk pociťuje, se s věkem podstatněji nemění - přestože se mění důvody, proč se člověk bojí. Kupodivu se člověk bojí pořád stejně, nezávisle na tom, že se ho postupně začínají jiní obávat.

Vlk se nažere a koza zůstane celá, podaří-li se ti vlka přesvědčit, že sousedova koza je mladší.

Pitva, jejíž veřejné předvádění se těší neutuchajícímu zájmu veřejnosti až do naší doby: porcování kachny.

S pistolí v zádech snadno se rozhodovati.

Těžko prodá zlatou klec, kdo v ní sedí zavřený.

Hladový vidličku oželí.

Taháním vozu a pluhu musí si vůl vydělat nejenom na živobytí, ale i na bič, kterým ho pohánějí, aby si vydělal na živobytí.

Častým vyvěšováním každý prapor vybledne.

Kdo se spálí, ochladne.

Někdejší vypalování katova znamení do kůže odsouzence bývalo vlastně jakýmsi primitivním předchůdcem nedávných kádrových materiálů.

Na veřejnosti se prává prádlo obvykle velice soukromě zašpiněné.

Boj za mír, který stojí víc obětí než válka, je horší než válka.

Lze soudit, že být upálen v třeskuté zimě není o nic příjemnější než být upálen ve žhavém létě.

Bojíš-li se potmě, nač hned zapalovat stodolu?

Aby člověk přišel o všechno, nemusí umět vůbec nic.

Přijdeš-li o hlavu, není podstatné, že všechno ostatní ti zůstalo.

Nekritizuj, co ti dali, nevíš-li, co chceš!

Nejeden z těch, které poslali k čertu, ke štěstí přišel.

Slzami polévku neosolíš.

Když se optimista raduje, že se pečou buchty, ptá se pesimista, zdali pro něho.

Vrata dokořán ještě nezaručují vlídné přijetí.

Neukládej na jazyk, co si vezmeš do hlavy!

Přijít včas může být předčasné, přijít pozdě může být včas.

I do duše promlouvat lépe je dostatečně hlasitě.

Nepřeplave, kdo se nenamočí.

Kde není imunologická bariéra: Jediné cizí, co dokáže přirůst k srdci bez nejmenší odmítavé reakce, jsou cizí peníze.

Dobře ušité nepadne, jestliže byla  špatně vzata míra.

Příliš pádná odpověď na danou otázku vyvolává zvědavost a další otázky.

Podpálit hospodu je těžký hřích. Podpálit daleko široko jedinou hospodu je smrtelně těžký hřích.

Snadněji psu přivyknout svobodě nežli odvyknout boudě.

Co leží, neupadne.

Dvojí bývají oblíbení: ti, kteří umějí rozdávat a ti, kteří umějí brát.

Zlatý obojek je především obojek, teprve potom zlatý.

Snadněji se ochočí, kdo rychle na svobodu zapomíná.

Na obtíž můžeš být i tím, jak úporně se snažíš nebýt na obtíž.

Statečnost není frak oblékaný do plesů a ke slavnostním příležitostem. Statečnost je všední kabát všedního dne.

Statečnost je v každé době jako kabát nevhodného střihu - ne tak z módy vyšlý, jako do módy nikdy nedošlý.

Je snadnější odhodlat se být neprosto statečný zítra než být poněkud statečný dnes.

S poctivostí dojdeš nejdál, bez ní nejvýš.

Přání "všeho nejlepšího" vyslovujeme tak často a bez zábran zejména proto, že máme jen matnou představu o tom, co by mohlo být "nejlepší" a vůbec žádnou, co je to "všechno."

Život nekončí smrtí, život končí zapomenutím. Proto jsou někteří mrtvi už za živa a jiní, přestože spáleni anebo shnilí, žijí dál.

Dělící čára mezi zbabělostí a hrdinstvím se nevede v dimenzi strachu, ale v dimenzi zvládnutí strachu.

V hospodě statečného od zbabělce špatně rozpoznáš.

Společenská netaktnost: předhazovat holohlavému, že se zapomněl učesat.

Do podezření se upadá, důvěra se získává.

Z ručky do ručky - je předehra. Vlastní hra má název - z ručky do úst.

Rozhazování plnými hrstmi vydrží déle těm, kteří mají dost k rozhazování, a těm, kteří mají menší hrstě.

Když tě prodají, je to k vzteku. Ovšem, když tě prodají lacino, je to na pováženou.

Nemohl bys jít dopředu, kdybys v každém okamžiku nestál jednou nohou na místě.

Rozhněvaný v hádce se podobá hráči karet, který nechává soupeře nahlížet do svého listu.

Užívat života? Ovšem - víš-li, k čemu ho užívat.

Na cestě životem bývá člověku největší překážkou on sám.

Není důležité, zdali jsi důležitý. Důležité je, abys důležitě vypadal.

Kdyby vyhynuly kočky, svět psů by zchudl.

Vždycky je o čem mluvit. Není-li totiž o čem, dá se vždycky mluvit o tom, jaké to je, není-li o čem mluvit.

Jestliže lupiči dělící se o kořist vznesou otázku spravedlivého dělení - podle zásluh - je tato otázka smysluplná jen potud, pokud nebude do hry na spravedlnost přizván okradený.

Špatný úmysl vede k dobrému výsledku velice, velice zřídka - rozhodně nesrovnatelně méně často než vede ke špatnému výsledku úmysl dobrý.

Měnit názor na základě argumentů je předpokladem pokroku. Měnit názor na základě důsledků je dokladem rozpadu charakteru.

Kdo se stal věřícím za plat, je věřícím platu - a odpadne od víry v okamžiku inflace.

Rozpůlit můžeš svou večeři - ne však své přesvědčení.

Stupnice měření hrdosti: do jaké částky v dražbě, kdy si tě kupují, vydržíš říkat - Ne!

Ze společenských rizik: ... když odvolají toho, koho ty ses dovolával ...

V živočišném světě chránit své znamená obvykle ničit cizí - tak např. pro lišku zahrnuje okolní svět ty, které musí nakrmit a další, kteří jsou schopni posloužit jako žrádlo. Teprve člověk si v tomto uložil některá nesmělá omezení.

Harmonicky stárnout znamená ztratit chuť na ořechy v přibližně stejném věku, kdy jsi ztratil zuby.

Přání, aby jubilantovi život poskytl všechno, co si zaslouží - není přání, ale neomalená provokace.

Fyzikální paradox: zpráva, že se milenec vypařil, ji přivedla do varu.

Zapálenost jedněch bývá hašena lhostejností druhých.

Kde není na vybranou, bývá na pamětnou.

Pro lidskou lebku je i ten nejměkčí kámen dostatečně tvrdý.

Nůž na krku je poměrně pádný argument.

Plýtvání energií: nutit hladového do jídla.

Kdo hladového o škodlivosti obezity přesvědčuje, vděku se nedočká.

Tma je také druh osvětlení.

Tvoje bílá víc vynikne, připustíš-li vedle ní cizí černou.

Je zbytečné ptát, kdo je vinen, dokud zápas neskončil. Vinen je vždycky ten, kdo prohraje.

Žádné místo nepřizná, že ono je to pravé, na němž by se mělo ušetřit.

Nejhorší ničemnosti bývají páchány taktně a zdvořile.

Taky přílišná volnost dokáže člověka znevolnit.

Nemáš-li co říci, snaž se to nerozkecávat.

Schopnost ovládat se, stejně jako neschopnost vyjádřit se projevují shodně - mlčením.

Ti zvlášť rafinovaní z nás stelou svým nepřátelům na růžích - vytrhaných i s kořeny.

Setrvání vola u žlabu může být interpretováno nejen jako projev jeho touhy nažrat se - ale také jako důkaz pevnosti řetězu, kterým je vůl ke žlabu přivázán.

Není mnoho pojmů tak mlhavých jako je "svědomí." Přesto je schopen právě tento tolik mlhavý pojem stát se lodím našich životů v mlze času majákem.

Jenom bdící může se cítit ospalý.

Byl to takový lump, že i v pekle se mu dostalo chladného přijetí.

Neexistuje budík schopný ve zbabělci probudit hrdinu.

Snáze veš do kožichu nasadit nežli na holou kůži.

Kočka když prováděla inventuru svého života, musela konstatovat, že udržovala krátkodobé styky s mnoha jinými kočkami, kocoury a dokonce s jedním psem. Trvale věrná zůstávala vždy jenom myším.

Svého života si ceníme nejvíc, když nám jiní o něj ukládají.

Účast s člověkem se dá projevit i tím, že se nezúčastníš honu na něho pořádaného.

S čím kdo zachází, tím páchá trestnou činnost.

Vycházíš-li vstříc, nezacházej příliš daleko!

Nejednomu z těch, kteří přišli na svět ve znamení Býka, podařilo by se - kdyby to zvěrokruh umožňoval - odejít z něho ve znamení Vola.

Stává se, že člověku ne a ne dojít, že ho už dávno doběhli.

Čím chladnější přijetí, tím vřelejší loučení.

Prodat můžeš buď seno nebo ovci - ne obojí.

Jinému i bezradný s chutí poradí.

Těžko být nezávislý na tom, ke komu chodíš na oběd.

S kapsou obtíženou penězi se člověku líp vytahuje.

Kdyby tu byly stromy se stokorunami na větvích - lidé by do rána povyrostli.

Zabijačková idyla se v prasečí kultuře interpretuje jako tragické drama.

Je snadné padnout do náruče. Těžší je trefit se do té pravé.

Svou polohu můžeš určovat jenom vzhledem k něčemu jinému.

Kotva se nemůže zbavit řetězu, má-li si zachovat svou identitu.

Slušnost není otázka zdvořilosti, ale lidskosti.

Leckdo jen proto začal, že ho nutili přestat.

Díra se drží svých kalhot pevně i bez nití.

Když je ruka v rukávě, může být loket v díře.

Žádá-li si záplata víc látky než celé kalhoty, je lépe dát ušít nové kalhoty.

Nudné verše nevylepší vtipné věnování.

Pohřeb potřebuje rakev, rakev nebožtíka.

Prvotřídní pohřeb nevyváží život IV. jakostní třídy.

Slunce neoslníš.

Do koše vodu nabereš, ale nedoneseš.

Sotva si získáš pravou ruku tím, že si usekneš levou.

Světlo do pytle nenachytáš. Tmu ano.

Čím horší uhlí, tím vyšší potřebuje komín.

Černá je pro kominíka barva naděje.

Přepadne-li tě strach, že tě přepadnou, podlehl jsi předem.

I mezi těmi, kteří si rozbili nos, najdou se opatrní.

Když se prodáš - komu za utržené peníze co koupíš, když sám už si vlastně nepatříš?

Kdo svoje pocity všem na oči vystavuje, nikdy neurčuje hodnotový kurs.

Co je na prodej, nemusí být ke koupi.

Vodou můžeš oklamat oko, ne však jazyk.

Ve světě němých je pořekadlo "Mluviti stříbro - mlčeti zlato" projevem cynismu.

Své touhy můžeš pronést životem jak papírovou růži na špejli, sestřelenou v pouťovém voze, která pozvolna bledne v šupleti prádelníku, anebo jako exponát s aranžmá ve výloze, kde čeká se a láká, až přijde, kdo nabídne víc ...

Zakážou-li kuřákovi kouřit, je to silný tabák.

Člověk se může stydět za to, že se chlubí - anebo taky chlubit tím, že se nestydí.

Je pravda, že sám sobě člověk neuteče. Z toho ovšem neplyne, že by si měl pořád padat do náruče.

Smolař i v létě omrzne a v zimě chytne úžeh.

Vědomí rychlých nohou oslabuje statečnost.

Jestliže se soupeři obou bojujících stran strachy rozutečou, má ten, kdo utíká nejpomaleji, největší šanci, že bude prohlášen vítězem.

Vrahovu vinu nesnižuje, že se své oběti předem omluvil.

Čas plyne jako voda - až na to, že není špunt ani hráz, které by se mu do cesty postavily.

Zpátky ni krok - nemusí být moudrá strategie pro toho, kdo stojí na hrázi rybníka.

Kdo je na tahu, nemusí být ve výhodě.

Rada je dobrá nad tisíc uncí zlata, radí-li, jak se dostat ke dvěma tisícům uncí zlata.

Umělý chrup bezzubého, stejně jako paruka holohlavého - obojí jsou protézy. S tím rozdílem ovšem, že první je instalována v zájmu svého nositele, zatímco druhá v zájmu jeho okolí.

Neplýtvej slzami, když ti vypadaly vlasy. Budeš je potřebovat, až ti vypadají zuby.

Těžko se hraje v divadle, jehož hlediště je plné jednorukých.

Jeho obavy, aby nezavdal příčinu k řečem, zavdaly příčinu k řečem.

Cena korunního svědka klesá, vejde-li ve známost, že by si pro groš dal vrtat koleno.

Strniště je svědectví, že byly klasy.

Když jsi vypil džbán vody, můžeš předstírat, žes vypil džbán vína. Když vypiješ džbán vína, předstírat, žes vypil džbán vody, nedokážeš.

Úkolem ovčáckého psa je radit ovcím, kde se mají pást - ne však, jak se mají pást.

Život je hra s neznámým průběhem a známým koncem.

Čím vyšší má být dům, tím hlouběji se musejí kopat základy.

Šepot není křik reprodukovaný se sníženou hlasitostí.

Maluje-li anděl čerta na zeď, je to vlastně propagování emigrace.

Dobře vychovaný člověk popřeje "Dobré jitro" i tomu, koho má v úmyslu večer zavraždit.

Špatnou hru - když už má být sehrána - měl by herec hrát raději špatně. Je to poctivější nejenom vůči obecenstvu.

Existenci hasičských sborů nedává smysl požár, ale možnost požáru.

I ten největší požár začal úplně malou jiskrou.

Pro toho, kdo se topí v dluzích, není půjčka záchranným pásem, ale háčkem na udici.

Dobré maso se obejde bez rafinovaného koření.

Bleskosvod nepřemlouvá blesk, aby neškodil. Prostě mu nabídne maximálně snadnou cestu - a ta ho svede tam, kde neuškodí.

Zabíjačka není poprava - zabíjačka je pro prase osud.

Neexistují kouzla schopná člověku přičarovat celoživotní spokojenost.

Nepřímá úměra: Kvůli málo penězům  bývá spousta řečí. Velké peníze  předávají se klidně, důstojně,  mlčky.

Z filosofie husy domácí: Ani ta nejdivočejší z divokých hus nemůže obletět svět.

Pěšímu poutníkovi možná nevadí, že ho jiní předjíždějí v kočárech. Spíše mu vadí, že kola jejich kočárů zvedají tolik prachu, který on musí spolykat a nechávat se jím ušpinit.

Odpouštíš dvojnásob, jestliže tomu odpouštíš, kdo neprosil.

Vrahové byli by častěji trestáni na hrdle, kdyby se mohli zavraždění zúčastňovat soudu.

Cestou z pole na stůl se musí chleba zastavit ve mlýně.

Vrchnost zůstává vrchností i ve spodkách.

Příliš velká bota odře nohu, aniž by ji tlačila.

Na dlouhou cestu se hlas jako nosič nákladu chleba - toho cestou ubývá.

Dokud koni sedíš v sedle, nemůže tě kopnout ani zašlápnout.

V dostihovém sportu může být jezdec profesionál nebo amatér. Kůň je profesionál vždycky.

Bitva vedená za špatnou věc může mít také své hrdiny - ovšem politováníhodné.

Jediná omluvitelná slabost je slabost, která posiluje ty kolem tebe.

Jedině omluvitelná lež je ta, která nechává žít naději.

Jediné omluvitelné vychloubání je takové, kterým umožníš těm, kdo tě neprávem obdivují, aby prohlédli.

Jediné omluvitelné opilství je to, kterým jsi jiným zabránil opít se.

Jediná omluvitelná pýcha je pýcha nad tím, že jsi dokázal jiné potěšit.

Jedině omluvitelné lakomství je to, kterým usiluješ ušetřit na dar.

Mělké koryto snadněji naplniti.

Máš-li chuť na polévku, neobejdeš se bez hrnce.

Víno se liší od vody mimo jiné i tím, že čím víc jsi ho vypil, tím větší máš žízeň.

Není deště bez mraků, není hříchu bez pokušení.

Aby se člověk dostal do nebe, musel by mít z pekla štěstí.

Osud příliš nakloněný je osud vrtkavý.

Abys se sebou zamával, musíš se sebou zatočit.

Člověk, který si je příliš nakloněn, snadno upadne.

Se sluncem v zádech půjdeš za svým stínem. Přesto není tvým průvodcem stín před tebou, nýbrž slunce za tebou.

Až vyrostu,, budu rybník - pravila kaluž.

Střízlivý řeku přeplave, opilý v potoce utone.

Hlad možno přikrmovat jedině časem.

Rychleji může se člověk upít než vyhladovět.

Potrefená husa nejhlasitěji kejhá - pokud ovšem nebyla potrefena příliš silně.

Obuté nohy dělají delší kroky.

Když kupuje boty, dá si rozumná hlava od nohou poradit.

Parádemarš je záležitost bot, nikoli nohou.

Třebaže o tobě říkají, že máš obě ruce levé, rukavice si kupuj pravou s levou do páru. Jinak by byla pravda, že máš levé nejen ruce.

Mokrá košile nezahřeje.

Rozumný dům, v němž základy nevyčítají střeše, že dostala nový kabát.

Nejeden z ostudy kabát má límec ze soboliny.

Aby si člověk nemusel jídlo odříkat, neodřekne si často ani to, co se mu zajídá.

O tom, bude-li knoflík držet, nerozhoduje jehla, ale nit.

Jehlou bez niti košili neušiješ.

I němého dokážeme odsoudit za pomlouvání.

Hodnota daru se snižuje, přiložíš-li k němu návod k použití.

Soud, u něhož píše obžalobu i rozsudek táž ruka, může v rámci šetření zrušit obhajobu.

Důsledky výstřelu se neodvozují od toho, kam jsi mířil, ale od toho, co jsi trefil.

I s postranními úmysly dá se jít hlavním vchodem.

Za to, co řekneš po lopatě, očekávej, že dostaneš po hubě!

Co nedokážeš mít v malíčku, snaž se mít pod palcem!

Bezohlednost často nosívá ze zdvořilosti ušitý kabát.

V málokteré činnosti je odborná zručnost zárukou lidskosti v té míře, jako při práci kata.

Příležitost dělá příležitostného zloděje.

Skutečnost, že grónští Eskymáci nikdy nevyhlásili Čechům válku, by se neměla v Čechách považovat za důkaz mírumilovnosti grónských Eskymáků.

Byť se to tak na první pohled nezdálo - všechno začíná a končí hrstí země.

Co je chvály hodno, chválí se samo - najdou-li se uši ochotné naslouchat.

Závažnost prvotního hříchu je zejména v tom, že urovnává cestu těm dalším.

Pouliční lampa ve tvé ulici dává víc světla než měsíc v úplňku - ovšem, jen ve tvé ulici.

Bohatost oběda dá se měřit buď počtem chodů anebo taky hloubkou talíře.

Obézní člověk hladoví možná častěji než hubený. Podstatné je, že hranice, pro toho kterého jedince oddělující stav hladu od stavu sytosti, je nastavena různě vysoko.

Ve světě volně žijících zvířat se obezita téměř nevyskytuje - protože obézní poskytuje snadnější příležitost dravci.

I tehdy, je-li dovoleno všechno, je lépe všechno si nedovolovat.

Smát se je zdravé - vzato všeobecně. Smát se silnějšímu vede však obvykle k poškození zdraví.

Kdyby želva odložila krunýř, běhala by rychleji. Zase by však neběhala tak dlouho.

Kdo si v zápase nechá vnutit podmínky soupeře, už předem napůl prohrál.

Komu se nelení, tomu se zelení. Komu se však nelení udělat cokoli, nad tím se ostatní červenají.

Sadař, který při pádu se stromu přemýšlí o tom, kolik ještě zbývá očesat, je svědomitý. Opravdu dobrý sadař je však ten, kdo očeše všechno, aniž by spadl.

Příkladem následováníhodné tolerance může být fakt, že švestkové knedlíky s mákem či tvarohem nevylučují existenci slivovice. Stačí vynasnažit se, aby bylo dost švestek.

Talíř od polévky potřebuje umýt naléhavěji než sklenka od slivovice.

Než v děravých botách, raději chodit bos. Při dešti máš nohy v mokru, po dešti taky. Bosé nohy pobudou v suchu, když pršet přestane. Děravé boty jsou jako předstírání: nejsou tu pro tebe, ale pro ty kolem tebe.

Kdokoli může tě podvést, okrást, pomluvit. Doopravdy ublížit může ti však jenom ten, komu jsi důvěřoval.

K jádru věci nepronikne, kdo se bojí dotknout slupky.

Základní axiom módy: Dosáhnout toho, aby všichni chtěli totéž, každý přitom pevně přesvědčen, že je úplně jiný než kdokoli jiný.

Knoflíku nevyčítej, že nehřeje. Podstatné je, že umí zajistit, aby hřál kabát.

Výčitky svědomí dají se zlehčit tím, že svědomí přetížíme.

Své mrtvé pohřbíváme také proto, abychom zvýšili svou jistotu, že se jednou najdou, kteří pohřbí nás.

Nikdo nemá právo předhazovat vejci, že se nestalo kuřetem. Zejména ne ten, kdo vejce snědl.

Lovit cílevědomě v kalných vodách si žádá přesvědčit se, že je v nich něco k ulovení - dokud ještě ty vody kalné nejsou.

Obvinění je možno odmítat s rozhořčením tím větším, čím víc se můžeš spolehnout, že se ti podařilo zastrašit svědky.

Život není manželství, které se dá vzít dočasně. Život musíš brát trvale, přerušit se dá pouze definitivně.

Aby mohli jedni slavit posvícení, musejí se jiní nechat strčit do trouby.

Slabý hlas zesílí, vstoupí-li ve známost, že promlouvá s koně.

Pro odpovědného člověka může být těžší nařídit než provést.

Popadne-li tě vztek, zapomeň, kde jsi nechal sekeru!

Jsou příležitosti, které je třeba zahodit, aby ses nazahazoval.

I na úplně dokonalém najdou se věci postradatelné.

Těžko se trefit, nevíš-li, co je cílem.

Kdo si z jiných střílí, bývá často potrefen.

Posměch dokáže i zabít. Obvykle je to vražda.

Rozumné hodiny se nepokoušejí času poroučet - ptají se ho.

Cihlový palác se změní v hromadu bláta - dáš-li mu čas. Hromadu bláta však žádný čas sám v palác z cihel nepřevede.

Účinněji než strach z trestu brání krádeži vědomí, že není co ukrást.

Nemusí milovat vepře, kdo k smrti rád jitrnice.

Proč bych neprohlásil, že kaviár nejím, když mi ho stejně nikdo nenabízí?

Nesnáší-li antilopa pach krve, nestojí to za řeč. Jestliže však při pohledu na krev omdlívá lev, je to vážná zdravotní porucha.

Ani všeobecná chudoba nedokáže vyhubit zloděje.

Tomu, kdo si vypůjčil a vypůjčené splatil, bude příště ochotněji půjčeno než tomu, kdo nikdy předtím půjčku nepotřeboval.

Náročný test výmluvnosti: přesvědčit žraloka, aby se stal vegetariánem.

S úbytkem zubů strach ubývat nemusí.

Hlad i toho největšího žrouta a žízeň pijana se dají uspokojit. Ne však lakomcova chamtivost.

Pro srnce není nebezpečný vlk, ale vlčí hlad.

Lze předpokládat, že do pomluvy vkládá pomlouvající také něco ze sebe a o sobě.

Kdo pokušení podlehl a pak se napravil - prokázal, že je napravitelný. Kdo nepodlehl, protože pokušení dosud vystaven nebyl, může být stejně dobře k nesvedení jako k nenapravení.

Zdrženlivě si půjčovati, horlivě dluhy spláceti.

Svědectví poskytované příliš ochotně nevzbuzuje důvěru.

Důvěryhodnost přísahy se častým používáním ošoupává.

Aby ruka opravdu něco dokázala, musejí se palec a ostatní prsty umět postavit proti sobě.

Hodnotu prstů od malíku k ukazováku zaručuje existence palce.

Ruka se nejlépe umyje tak, že myje druhou ruku.

Lidské povahy mohou být tvrdé (až k vylomení zubu sahající) a měkké (až mazlavé a při vzájemném styku toho druhého patlající).

Věčnost je cíl nedosažitelný, přesto však dosaženíhodný.

Mládí je věčné - být mladý je pomíjivé.

Starý - je obraz, mladému nastavený v zrcadle budoucnosti.

Ve hře, do níž jsi nevsadil, nejsi hráč, ale divák.

Možná se najde, kdo ti dá na dluh. Rozhodně však nikdo, kdo by ti dal na čas - na čas si můžeš dát jenom sám.

Jestliže tě nakopli a tys upadl - tvař se raději, že šlo o pouhé tvoje zakopnutí.

Ticho před bouří - to se blesky rozpřahují a hromy nadechují.

Paradox malířství: Co je na obraze, může být pod obraz.

Hlavní důvod, proč musí člověk spát, je - aby dokázal nespat.

Nebát se může být také projev nedostatku fantazie. Být statečný znamená - víc než se bát ošklivit si zbabělost.

Dobré příklady špatného jednání jsou ty, které špatně končí.

Špatné skutky bývají výnosné docela spolehlivě: vynesou očekávané anebo vynesou, co je třeba odsedět.

Celek za část: Huba se pustí na špacír - a celé tělo si odsedí trest.

V cizím nářku nacházívá naše ucho tóny znějící příjemně.

Je-li někde zakopaný pes, může být důležité, je-li ten pes bernardýn anebo pudl.

Jestliže už sám pohled na psa sedícího před vchodem odrazuje potenciálního zloděje, vzniká psu nárok na kost už ze samotné jeho existence. V tom se liší společenské zařazení bernardýna od zařazení pudla.

Jezdec nad příkopem nebo překážkou má odpovědnost nejen za své dvě nohy, ale i za čtyři nohy svého koně.

Hodně peněz a málo peněz jsou pojmy postrádající objektivní smysl. Zcela smysluplnými jsou ovšem pojmy víc peněz a míň peněz.

Pýcha předchází pád - ten se však  někdy jen pomaloučku loudá.

Ze všech oděvů nejvyšší nároky na dobré padnutí má svěrací kazajka.

Z posudku: Není mu podobné, že by něco podobného mohl udělat.

Koruny u nás shání i ten nejzarytější republikán.

Přicházíš-li do pekla, nad vřelým uvítáním zbytečno jásati.

Nemá smysl vyložit karty před tím, kdo s tebou odmítá hrát.

Čím silněji tě vztek popadne, tím silněji tě taky pustí.

Z čeho člověk musí mít radost, z toho nemůže mít radost, ani kdyby z toho mohl mít radost.

Mozkové závity ho nutily vyjadřovat se šroubovaně.

Hřích, jehož ses dopustil, napravíš nejúčinněji hříchem opačného znaménka - účinněji než odprošováním a modlením.

Mnohá pokladna spíše než peníze a cenné papíry přechovává tajemství.

Kde jsou očekávána slova, může být mlčení výmluvné.

Příkopy vymezující cestu říkají stejně hlasitě Tudy ano jako Tamtudy ne.

S člověkem, kterému dáváš najevo svou přízeň, získáváš nejen jeho přátele - ale také jeho nepřátele!

Den, který jsi prožil beze smutku, ale také bez radosti, jsi promarnil.

Chvála a hana jsou sice koření opačných chutí - přesto však navzájem se nerušící. Cos pohaněl i pochválil, tomu už nebudeš lhostejný.

Hřeben nemá rád historii - musel by připustit, že jeho původním posláním bylo zbavovat vlasy vší.

Vědomí, že máš v kapse pistoli, dodává odvahu postavit se násilí - ale také odvahu násilně se chovat.

Donášení bývá špatně snášeno.

Co ráno nakousne, poledne přežvýká a večer spolkne - neví se však, zdali noc stráví.

Neptej se po chuti vína, dokud je v sudu - počkej, až bude ve džbáně.

Generalizace donášení (tj. v situaci, kdy donáší kdekdo) má nutně za následek, že hlavním předmětem donášení se stává informace, kdo na koho komu donáší.

Člověk je povinen platit účty pouze za to, co sám objednal.

Pokud to není v rozporu s osobními zájmy, je i pro lháře jednodušší mluvit pravdu.

Je sice dovoleno brát za své cizí zásady, rozhodně však nikoli brát cizí za své.

Když jsi neuspěl, ačkoli ses vydal ze všech sil, poohlédni se po dalších.

Nezdůrazňuj, že už to není, co to bývalo - víš-li, že to nikdy nebývalo nic zvláštního.

Že platil za (kdejakého) blbce, platil za blbce.

Kdo se nedopočítá, ten se nedoplatí.

Radši se upít nežli zajít žízní.

Krev není voda - není to však ani pouhá suspenze erytrocytů v plasmě.

Naříkáš-li, nezapomínej ronit slzy.

Slzy pláče i slzy smíchu mají stejnou hodnotu, pokud jde o procento soli, ne však, pokud jde o život.

Stokorunová bankovka a sto korunových mincí nemají stejnou hodnotu: zaplatíš-li stokorunový nákup mincemi, dostaneš navíc vynadáno.

Hranici mezi návštěvou a přepadením měl by určovat navštívený (přepadený), nikoli navštívivší (přepadnuvší).

Špatný předpis, který se neobejde bez udělování výjimek.

Smolař: být nevolníkem už za svobodna.

Těžko zůstane nevinným, komu je zakázáno vyvracet důkazy své viny.

Chováme se jako kukačky - klademe své vlastní viny do cizích hnízd.

Vina a nevina jsou kategorie jednak mravní a jednak technické. Pořád víc technické.

Úhlavním nepřítelem diktátora je Čas - jediný, kdo se mu odvažuje postavit do cesty k Věčnosti.

Svou existencí umožňuje diktátor vybíjení nahromaděné davové hysterie - podobně jako fotbal, býčí zápasy a box.

Diktátor nestárne, nezná vrásky, nepadají mu vlasy ani zuby - o to se starají retušéři fotografií. Diktátor neumírá na venerické ani jinak ošklivé choroby - o to se starají retušéři-lékaři.

Chvála, stejně jako kritika, je záležitost vkusu.

Chvála, která překročila jistou mez, stává se karikaturou.

Diktátor je svého druhu idealista: zatímco jiní vládci vidí v občanovi především svého živitele, on v něm spatřuje možného nepřítele.

Diktatura je systém slibující plnou demokracii poté, co všichni už budou dost ustrašení, aby chtěli jenom to, co je i v diktatuře dovoleno.

Není obtížné najít vysvětlení, proč se stal vládce diktátorem - ne však před jeho pohřbem.

Diktatura je společenské zřízení, ve kterém, byla zakázána existence zrcadel.

Diktátorství je jako plíseň. Jeho zárodky jsou všudypřítomné - rozhodující je, zdali dostanou příležitost vyklíčit a růst.

Předstírat, že se stydíš, je nestydatost.

Obletět svět neznamená poznat svět.

Plivnout na mrtvého lva znamená plivnout na sebe.

Nemůžeš shodit toho, kdo už je na dně.

Do děravé kapsy je vždycky hluboko.

V případě pádu důležitý je dopad.

Nabízejí-li ti zajíce v pytli, je rozumnější uvažovat o koupi pytle.

Není těžké stát na vlastních nohou, když tě ze všech stran podpírají.

Hlava v oblacích nemívá jasno.

V případě některých požitků je chuť určována cenou.

Nejedno lámání rekordu skončilo zlomením vazu.

Informace o lidské špatnosti tě dohřeje. Informace o tom, že je to informace o tvé špatnosti, tě zchladí.

Leností se člověk nakazí poměrně snadno. Zato případy nákazy pracovitostí jsou téměř neznámé.

Těžko být úplně při smyslech, když člověk téměř nevidí, neslyší, ruce se mu třesou, ničemu nemůže přijít na chuť a sám sebe nemůže ani cítit.

Ospravedlnit prohranou válku bývá historicky náročnější než ospravedlnit válku vyhranou.

I velké oči se naučí přimhouřit.

Po dešti deštníky zlevňují.

Cos lacino nakoupil, nákladně nezkoumej!

Život mě ohleduplně ušetřil rizik a nástrah zbohatnutí.

Těžko brát vážně plachetnici, že pluje s větrem o závod, víš-li, že se nechává větrem pohánět.

Nos mezi očima už nejeden zapřel právě proto, že měl dobrý nos.

Rizika přejídání připadají člověku méně naléhavá, pociťuje-li hlad.

Truhlář si udělá židli, švec si ušije boty, krejčí si střihne na míru - jen zubař si sám zuby nespraví.

Tak usilovně se snažil dokázat, že není blázen, až ho začali za blázna považovat.

Potvrzení vyvolává obměkčení.

Podvodník je tím nebezpečnější, čím méně jako podvodník vypadá.

Pes kdysi zlý, který se mezitím stal hodným, může dál plnit funkci zlého psa, pokud zůstala zachována jeho pověst zlého psa.

Špatná pověst charakter předbíhá, dobrá za ním pokulhává.

Neohrnuj nos nad ovarem - prase kvůli němu přišlo o život.

Jitrnice je produkt (omluvitelného) násilí.

Kdyby vyhynuli ovádi a mouchy, koňům by vypelichaly ocasy.

Soudce nemá právo omlouvat své justiční omyly poukazováním na to, že občas také právem odsoudil zloděje.

Člověk je jako fotbalový míč: pořád v tom lítá, kdekdo do něho kopne, a když se mu konečně podaří trefit, polovička lidí má z toho radost a polovina vztek.

Kdyby cenu prodávaného určoval výhradně kupující, záhy by nebylo co prodávat.

Druh směny, při níž jedna strana nakupuje, zatímco druhá neprodává, nazývá se krádež.

Ideální kozu si člověk představuje tak, aby měla dost rozumu, že ji nebude třeba uvazovat při pastvě na provaz, ne však tolik rozumu, aby se jí chtělo žít raději v lese než v chlívku.

Některými cestami chodíme, protože vedou k cíli. Jinými chodíme proto, že vedou zajímavou krajinou.

Pevné postavení dá se získat také naražením na kůl.

Žádná ramena nejsou tak široká, aby se nevešla do rakve.

Cynismus: ... když mistr popravčí pozdraví odsouzeného - Dobrý den, pane ...

Vozit dříví do lesa je dosud zbytečné. Vozit tam stromy už smysl má.

I otec nás kárá jazykem mateřským.

Lítost nad jeho činem se zloději nezapočítává, dokud nevrátí ukradené.

Na tváři slabšího je facka argument.

Ujde trestu, co ujde pozornosti.

Kdo tě okrádá, neztrácí důvod být ti věrný - dokud ti zůstává něco, co stojí za to ukrást.

Otázku předčasného dozrávání červivých jablek by bylo stejně dobře možno postavit jako otázku červivosti předčasně dozrávajících jablek.

Teprve maso dává koření příležitost.

Ani ten, kdo upřímně věří, že přijde do nebe, obvykle s příchodem nespěchá.

Včelu dává člověk za vzor ani ne tak pro její píli, jako pro směr, v němž tuto píli vyvíjí. Komára totiž člověk nepochválí, i kdyby se snažil sebevíc.

Co má trvat věčně, věčně potrvá, i kdyby se o něco zpozdilo.

To, že mají za nepřítele lišku, umožňuje zajícům, aby se nestali nepřáteli sami sobě.

Tělesný systém funguje tím lépe, čím méně dává svou existenci najevo.

V kulaté místnosti nemohou tě zahnat do kouta. Zato tě mohou postavit ke zdi.

Když nejvíc potřebuješ, aby tě něco napadlo, jediné, co tě napadá, je - jak málo se dá spolehnout na to, že tě něco napadne.

K nejednomu úrazu došlo při příliš pečlivém vyhýbání se překážce.

Je-li pro co běžet, nohy přestávají bolet.

Žít je víc než neumřít.

Padne-li hlava, přestanou padat i vlasy.

Při zápase v aréně je právo na straně býka: on nezačal.

Opravdový nositel tajemství nenese známky toho, že nese tajemství.

Živý vrah mrtvou oběť snadno ukřičí.

Leckdo by šel světa kraj - jen kdyby hned za humny tolik nebolely nohy.